1111111111111111111

Indywidualna Szko?a Rodzenia w Warszawie

Zaj?cia Indywidualnej Szko?y Rodzenia odbywaj? si? w Twoim domu, w wybranym przez Ciebie terminie na terenie Warszawy. Po?o?na Kasia

Pierwsza k?piel, Masa? Shantala w Warszawie

Spotkania na temat: – Pierwszej k?pieli, – Piel?gnacji noworodka, – Masa?u Shantala.

Porady laktacyjne

Zapraszam mamy, kt��re chc?: – prawid?owo przystawia? dziecko do piersi, – wyeliminowa? b��l w trakcie karmienia, – sprawi? aby dziecko si? najada?o, – karmi? piersi? po powrocie do pracy.

Oferta

Indywidualna Szko?a Rodzenia
Ilo?? spotka��:6
Piel?gnacja noworodka
Ilo?? spotka��: 1
Porada laktacyjna w Warszawie
Ilo?? spotka��: 1

O Biumi

Doje?d?amy

Nasze g?��wne dzielnice to Warszawa: Wilan��w, Sadyba, Ursyn��w, Mokot��w czy Praga Po?udnie.

Je?li Twoja dzielnica nie jest zaznaczona, skontaktuj si? z nami

Mapa Warszawy

Informacje o warsztatach

Listopad 2019
poniedzia?ek wtorek ?roda czwartek pi?tek sobota niedziela
28 pa?dziernika 2019 29 pa?dziernika 2019 30 pa?dziernika 2019 31 pa?dziernika 2019 1 listopada 2019 2 listopada 2019 3 listopada 2019
4 listopada 2019 5 listopada 2019 6 listopada 2019 7 listopada 2019 8 listopada 2019 9 listopada 2019 10 listopada 2019
11 listopada 2019 12 listopada 2019 13 listopada 2019 14 listopada 2019 15 listopada 2019 16 listopada 2019 17 listopada 2019
18 listopada 2019 19 listopada 2019 20 listopada 2019 21 listopada 2019 22 listopada 2019 23 listopada 2019 24 listopada 2019
25 listopada 2019 26 listopada 2019 27 listopada 2019 28 listopada 2019 29 listopada 2019 30 listopada 2019 1 grudnia 2019

Newsletter

Zapisz si? do newslettera, aby otrzyma? informacje o zbli?aj?cych si? warsztatach, zaj?ciach etc.

Zadzwo��:
881 766 777
lub napisz maila:
biuro@biumi.pl

Wsp��?praca

brioko-logo-150x97
theonetreningLogo